Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bedrijfsnaam: Lightens up, your Horizon

Eigenaar, trainer & coach: B.R. Pardo

Bezoekadres: Groninger Kroongaarde 48, 3824 ZP  Amersfoort

Registratie Kamer van Koophandel: 32117936

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Lightens up, your Horizon (verder:ze/zij) dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

 • Ze behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk. Ook draagt deze er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
 • Ze draagt er zorg voor dat deze geheimhouding door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden, wordt nageleefd.
 • Ze is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn en daardoor behandeld dienen te worden volgens de bepalingen van de “AVG”. 

Persoonsgegevens die Lightens up, your Horizon verwerkt

Ze verwerkt persoonsgegevens doordat de opdrachtgever gebruik maakt van de diensten en/of omdat de persoon deze zelf verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam, bezoekadres en factuurgegevens
 • Evaluatieformulier
 • Gespreksverslag: deze is alleen bedoeld voor eigen gebruik en wordt niet verspreid ten behoeve van derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De dienst van Lightens up, your Horizon heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat ze zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via dornasol@planet.nl. Dan zal zij deze informatie verwijderen.

Waarom gegevens nodig zijn

Lightens up, your Horizon verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van de betaling
 • Verzenden van evaluaties en nieuwsbrieven op eigen verzoek
 • Opnemen van telefonisch contact indien nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Afleveren van diensten, zoals testen, rapportages en huiswerkopdrachten
 • Verzenden van informatie voor effectief vervolg van sessies van coaching/training.

Hoe lang we gegevens bewaren

Lightens up, your Horizon zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Lightens up, your Horizon verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in het kader van de opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Lightens up, your Horizon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dornasol@planet.nl .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen zij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen ze u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  Lightens up, your Horizon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

De website van Lightens up, your Horizon maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van uw computer zet, op het moment dat u de site bezoekt.
De volgende cookies plaatst de website van Lightens up, your Horizon:

a. Cookie voor Google Analytics

De website https://www.lightens-up.nl maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe de bezoekers de website gebruiken. Lightens up, your Horizon kan dan zien hoe vaak en wanneer de site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met uw IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.

Als u niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan u dit via de browser uitschakelen.

b. Socialmediadeelknoppen

Op de website zijn knoppen opgenomen om blogposts te kunnen delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Twitter en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.

Beveiliging

Lightens up, your Horizon neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dornasol@planet.nl .

Lightens up, your Horizon, vertegenwoordigd door Benedicta Pardo verklaart dat zij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te Amersfoort 15-05-2018